ภาพประกอบข่าว : เวทีประชาคม

0
395

วันนี้ (25ม.ค.60) สกจ.นครศรีธรรมราชลงพื้นที่ประชุมเครือข่ายคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับตำบล ตำบลวังหิน เพื่อจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตร และปัญหาหนี้สิน เพื่อประกอบการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรม ของตำบลวังหิน อ.บางขัน จ.นครีธรรมราช

ทิ้งคำตอบไว้