ภาพประกอบข่าว

0
276

วันนี้ (24ม.ค.60) ณ  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช เวลา 09.00 น. นายประทีป กลีบแก้ว ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด

 

ทิ้งคำตอบไว้