สภาเกษตรกร นครศรีฯ จัด เวทีประชาคมแผนพัฒนาเกษตรกรรม ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ

0
409

38456วันที่ 23 มกราคม  2560 นายวิรัตน์ เล่นทัศน์ (รองประธานสภาฯ คนที่ 2) เป็นประธานในการประชุมเวทีประชาคมจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ  วิทยากรโดยนายเจษฎา สมาธิ ที่ปรึกษาด้านนโยบายเกษตรกรรมและมีเครือข่ายสภาเกษตรกรระดับตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำเข้าร่วม

ทิ้งคำตอบไว้