สภาเกษตรกรฯนครศรีฯ เห็นชอบข้อเสนอแนะแนวทางฯฟื้นฟูเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ หลังน้ำลด

0
827

วันนี้ (13 ม.ค.60) เวลา 13.45น. สภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช เห็นชอบ ข้อเสนอแนะแนวทางในการประสานช่วยเหลือฟื้นฟู เกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตรหลังน้ำลด  ในการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช (วาระพิเศษ) ครั้งที่ 1 / 2560   ณ ห้องประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช ชั้น 3

721219 - Copy  นายประทีป  กลีบแก้ว ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า ” ในช่วงบ่ายวันนี้จะได้นำข้อเสนอดังกล่าวเสนอให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ ที่กำลังเดินทางมา ประชุมติดตามผลการแก้ไขปัญหาอุทกภัย ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีฯ และในส่วนสภาเกษตรกรจังหวัดจะได้นำเสนอข้อเสนอดังกล่าวไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และนำเสนอไปสภาเกษตรกรแห่งชาติ เพื่อพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป ” 

1 2 3

ทิ้งคำตอบไว้