การฟื้นฟูสวนไม้ผลในขณะน้าท่วมขังและหลังน้าท่วม

0
510
?

การฟื้นฟูสวนไม้ผลในขณะน้าท่วมขังและหลังน้าท่วม
หน่วยวิจัยไม้ผลเมืองร้อนและไม้ยืนต้นคณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่

ดาว์นโหลดข้อมูลทางวิชาการได้ที่นี่

ทิ้งคำตอบไว้