การแก้ไขปัญหาในพื้นที่ โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์

0
38

 

วันที่ 15 กันยายน 2563 นายสุกิต อินรงค์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช  เข้าร่วมประชุมสนทนากลุ่มการแก้ไขปัญหาในพื้นที่  โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี จ.ส.อ.สมหวัง นาคฤทธิ์ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด       อำเภอช้างกลาง เข้าร่วมสนทนาและแสดงความคิดเห็นด้วย

      จัดโดยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และได้มอบหมายให้บริษัทที่ปรึกษา/บริษัท  ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยนเรศวรร่วมกับบริษัท snt คอนซัลแตนท์จำกัดและบริษัทไฮโดรเท็ค associations จำกัดซึ่งวิจัยและพัฒนา บูรณาการเกษตรและสิ่งแวดล้อมคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นหน่วยงานรับผิดชอบมีส่วนร่วมของประชาชน จัดประชุมสนทนากลุ่มแก้ไขปัญหาของเครือข่ายประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำ ภาคใต้ฝั่งตะวันตกให้มีความเข้าใจและเกิดความร่วมมือในการดำเนินโครงการและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะในพื้นที่อันจะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปประกอบการศึกษา สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแต่อย่างแท้จริง และเพื่อให้เกิดการบูรณาการข้อมูลและเปลี่ยนข้อมูลเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและบริหารจัดการลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตกตลอดทางลุ่มน้ำต่อไป

ทิ้งคำตอบไว้