โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช

0
138

 

ประชาสัมพันธ์
โดยโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ดำเนินการ ใน 23 อำเภอ 157 ตำบล เปิดรับสมัครประกอบด้วย 2 ส่วน
1. สมัครเกษตรกร จำนวน 16 ราย/ตำบล
2. สมัครจ้างงาน จำนวน 8 ราย/ตำบล
สมัครผ่านระบบออนไลน์ https://ntag.moac.go.th ในวันที่ 27 สิงหาคม 2563 นี้

 

 

 

ทิ้งคำตอบไว้