สภาเกษตรกร เสนอ แนวทางเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร 3 ระยะ ต่อสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.)

0
298

สกช ชงช่วยเกษตรกร

ทิ้งคำตอบไว้