ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดครั้งที่ 1/2563

0
103

เมื่อวานนี้ (14 ม.ค.63) นายประทีป กลีบแก้ว ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช

      ในวันนี้ นายสุกิต อินรงค์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช ทำหน้าที่เลขานุการ ในการประชุม มีการสอบถามเรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ 2562 ฉบับใหม่ รวมถึงมาตรา 64 และแนวทางการปฏิบัติตามมาตรา 64  เพื่อให้เกษตรกรเข้าถึงการสำรวจการถือครองที่ดิน ของประชาชนที่อาศัย หรือทำกินในอุทยานแห่งชาติ โดยมีนายโอภาส นวลมังสอ ทำหน้าที่แทนผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 จังหวัดนครศรีธรรมราช มาให้ความกระจ่าง ต่อผู้เข้าประชุมในครั้งนี้  มีเรื่องเพื่อทราบ คือ การรายงานการับจ่ายเงินประจำเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม 2562 การหาแนวร่วมการเข้าถึงพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อลดต้นทุนทางพลังงาน  พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 มาตรา 41 และเรื่องติดตาม ต่างๆ  รวมถึงสภาพปัญหาด้านการเกษตรของแต่ละคณะทำงาน

ทิ้งคำตอบไว้