ชี้แจงข้อมูลขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพน้ำผึ้งตามมาตรฐาน มผช. และมาตรฐานสาธารณสุข

0
134

วันที่ 15 มกราคม 2563 นายสุกิต อินรงค์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย      นายประยุทธ ขาวขำ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช เขตอำเภอท่าศาลา นายวีระพันธ์ แจ้งใจ            นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และนักศึกษาฝึกงาน ลงพื้นที่กลุ่มผึ้งโพรงแปลงใหญ่ตำบลสระแก้ว        เพื่อส่งมอบตัวอย่างผลิตภัณฑ์ ร่วมถึงการชี้แจงข้อมูลขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพน้ำผึ้งตามมาตรฐาน มผช.      และมาตรฐานสาธารณสุข โดยนายจักรพันธ์ ไม้ทิพย์ ผู้แทนจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และการเข้าร่วมโครงการสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทย โดยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาท่าศาลา

 

ทิ้งคำตอบไว้