ร่วมประชุมขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาที่ดิน

0
186

วันนี้13 มกราคม 2563  นายสุกิต อินรงค์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนายวีระพันธ์ แจ้งใจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ร่วมประชุมขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาที่ดิน พื้นที่สาธารณประโยชน์และทุ่งสงวนเลี้ยงสัตว์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับเครือข่ายที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสาระสำคัญของวันนี้ คือ การชี้แจงแนวทางการปฏิบัติในการนำที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่พลเมืองใช้ร่วมกันมาดำเนินการปฏิรูปที่ดิน (สปก.) ให้กับผู้แทนท้องถิ่น ท้องที่ เครือข่ายที่ดิน และผู้เดือดร้อนในที่ดินทำกินจังหวัดนครศรีธรรมราช

ทิ้งคำตอบไว้