ประชุมสัญจรเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช

0
460

 

วันที่ 25 ต.ค.62 นายสุกิต อินรงค์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช  มอบหมายให้นายเศวต อักษรเงิน หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร นายเกรียงศักดิ์ แสงวิรุณทร นักวิชาการเกษตร นายวีระพันธ์ แจ้งใจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมสัญจรเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ ที่ทำการเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนอำเภอหัวไทรโดยมีนายวิทยา เขียวรอด นายอำเภอหัวไทร ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ  โดยในวันนี้ ได้มีการออกร้านจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนต่างๆ และในวันนี้ มีผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ประมาณ 200 คน ซึ่ง คาดว่าจะสามารถต่อยอด และเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่กลุ่มต่อไป

 

ทิ้งคำตอบไว้