ตรวจสต็อกปาล์มน้ำมัน และน้ำมันปาล์มทั้งระบบเดือนกันยายน 2562

0
322

วันที่ 25 กันยายน  25652 นายประทีป กลีบแก้ว ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมาย  นายประทีป รักเอียด สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัุดนครศรีธรรมราช เขตอำเภอชะอวด ร่วมตรวจสอบสต๊อกปาล์มน้ำมัน และน้ำมันปาล์มทั้งระบบ ในเขตพื้นที่จังหวัดนครศรีํรรมราช 

      เมื่อ วันที่ 25​ กันยายน 2562 นายประทีป รักเอียด  เดินทางกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับคณะทำงานตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์มทั้งระบบ ระดับจังหวัด จังหวัดนครศรีธรรมราช ออกตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์ม ประจำเดือนกันยายน​ 2562 ปรากฎว่า มีสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือทั้งสิ้น 17,764.60 ตัน แยกเป็น น้ำมันปาล์มดิบ (CPO) 17,157.60 ตัน น้ำมันเมล็ดในปาล์ม (CPKO) 607 ตัน เพิ่มขึ้นจากครั้งก่อน จำนวน​ 1,524.14 ตัน (ครั้งก่อน วันที่ 29 สิงหาคม​ 2562 คงเหลือ 16,240.46 ตัน) หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.38

ทิ้งคำตอบไว้