“สินค้าเกษตรกับการแนะนำแนวทางการทำอาชีพเกษตร”

0
279

 

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562  นายประทีป กลีบแก้ว ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช  ได้รับเชิญให้ไปเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ  เรื่องสินค้าเกษตรกับการแนะนำแนวทางการทำการเกษตรให้กับ นักเรียน  นักศึกษาตามโครงการ “SMART Farming 47 Aggic by Sti “ใครๆ ก็เรียนได้” ” ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช     ต.ทุ่งใหญ่  อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

       โดยทางโครงการได้รับเกียรติจาก นายชัยชนะ เดชเดโช สมาชิกสภาผู้แทนจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และร่วมรับฟังการบรรยายในครั้งนี้ ด้วย

ทิ้งคำตอบไว้