“ประชุมคณะกรรมการคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราชครั้งที่1/2562”

0
416

 

 

นายสุกิต อินรงค์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมประชุม คณะอนุกรรมการพัฒนาเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 5/2562 ณ ห้องประชุมศรีปราชญ์ ชั้น 3 ศาลากลางหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562

ในวันนี้ นายสุกิต อินรงค์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยนายวีระพันธ์ แจ้งใจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุม คณะอนุกรรมการพัฒนาเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 5/2562 โดยในการประชุมวันนี้มีนายขจรเกียรติ รักพาณิชย์มณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการประชุม และหัวหน้าส่วนในจังหวัดเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้เพื่อสรุปผลการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ และการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด สถานการณ์และแนวโน้มการผลิตและตลาดสินค้าเกษตร/ข้อมูลสถานการณ์ไม้ผลในระดับจังหวัด สถานการณ์ สภาวะและปริมาณน้ำ รวมทั้งสรุปการดำเนินโครงการพระราชดำริของจังหวัดนครศรีธรรมราช  ด้วย

ทิ้งคำตอบไว้