ติดตามเอกสารผู้ต้องการไฟฟ้า ในเขต ตำบลทางพูน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

0
395

 

       วันนี้ (18 กรกฎาคม 2562) นายสุกิต อินรงค์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ติดตามเอกสารผู้ต้องการไฟฟ้า ในเขต ตำบลทางพูน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

     วันนี้ นายสุกิต อินรงค์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนายเกรียงศักดิ์ แสงวิรุณทร นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เดินทางลงพื้นที่ ตำบลทางพูน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อติดตามเอกสารของผู้ต้องการใช้ไฟฟ้า ในเขตพื้นที่  โดยมีนายถนอม ซังเอียด สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอเฉลิมพระเกียรติ   เป็นผู้ประสานรายชื่อ ทั้งนี้เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหากรณีเกษตรกรในพื้นที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ ได้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง  และในการลงพื้นที่ครั้งนี้ ได้มีเจ้าหน้าที่การไฟฟ้ามาร่วมรับและติดตามรายชื่อเกษตรกรที่ต้องการไฟฟ้าใช้ในครั้งนี้ด้วย 

 

ทิ้งคำตอบไว้