“ประชุมติดตามผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการแบบบูรณาการ”

0
203

 

วันนี้ 11 กรกฎาคม  2562 นายสุกิต อินรงค์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช . พร้อมนายวีระพันธ์ แจ้งใจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าประชุม เพื่อติดตามผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการแบบบูรณาการ ณ ห้องประชุม ศรีปราชญ์ (ชั้น 3) ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

    ในวันนี้ นายสุกิต อินรงร์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ศรีปราชญ์ (ชั้น 3) ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการแบบบูรณาการ เพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่ โดยกระบวนการ Government Innovation Lab ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 5 (นายธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์)  ประเด็นในการตรวจติดตามคือ ผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจ  ผลการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แนวทางการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร และอื่นๆ โดยในการประชุมครั้งนี้มีเป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน  14 หน่วยงาน

ทิ้งคำตอบไว้