“อบรมแปรรูปน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น”

0
270

 

วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 นายสุกิต อินรงค์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายนายวีระพันธ์ แจ้งใจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมจัดอบรม การแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ณ ตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

      เนื่องจากสภาเกษตรกรจังหวัดนครฯรีธรรมราช ได้รับการประสานจากนายรักษ์ชาติ ช่วยเกลี้ยง สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอหัวไทร  เพื่ออบรมการแปรรูปมะพร้าวสกัดเย็น ด้วยในภาวะปัจจุบันราคามะพร้าวตกต่ำ เพื่อเป็นการเพิ่มเสริมรายได้ให้กลุ่มเกษตรกร สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช  โดยนางจีราภร สังข์ผุด หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์ ได้จัดอบรมการแปรรูปมะพร้าวสกัดเย็น เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ณ หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยนายวีระพันธ์ แจ้งใจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ได้ดำเนินการประสานเกษตรกรผู้สนใจ เข้าร่วมในการอบรมการการแปรรูปมะพร้าวสกัดเย็น  โดยมีเกษตรกรผู้สนใจเข้าร่วมอบรมครั้งนี้ 16 คน

ทิ้งคำตอบไว้