ประชุมไมซ์ซิตี้ิ

0
332

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 นายสุกิต อินรงค์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายนางจุไรรัตน์ ตาหลวง นักจัดการงานทั่วไป  เข้าร่วมประชุม ไมซ์ซิตี้ ณ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช                             โดยในวันนี้(21 มิย. 62) นายขจรเกี่ยรติ รักพาณิชย์มณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศณีธรรมราช เป็นประธานในการประชุม และมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (สสปน.) เป็นผู้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรค์ ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ในการพัฒนาสู่การเป็นไมซ์ซิตี้  โโยมีปัญหาแยกเป็น 5 ด้าน คือ  ด้านการคมนาคม  ระบบขนส่งภายในตัวเมืองไม่ครอบคลุม  การบูรณษการในการขับเคลื่อนไมซ์ ขาดความเข้าใจในอุสาหกรรฒไมซ์  ขาดการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม  สถานที่จัดงานขนาดใหญ่มีจำกัด และผู้จัดงานมืออาชีพมีจำนวน จำกัด  ซึ่งคณะประชุม ได้หารือ เพื่อหาแนวทางแก้ไข โดยคณะทำงานได้ กำหนดจัดประชุม เพื่อปรึกษาหารือครั้งต่อไป ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2562

ทิ้งคำตอบไว้