ติดตามปัญหาการติดตั้งอุปกรณ์พลังงานงานแสงอาทิตย์” ณ ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

0
400

 

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 นายสุกิต อินรงค์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นายวีระพันธ์ แจ้งใจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกล้วยกรุงชิง 3 ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ เพื่อติต่อสอบถามปัญหาการติดตั้งอุปกรณ์พลังงานแสงอาทิตย์

       โดยในวันนี้  นายสุกิต อินรงค์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นายวีระพันธ์ แจ้งใจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกล้วยกรุงชิง 3 ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ เพื่อติดต่อสอบถามปัญหาการติดตั้งอุปกรณ์พลังงานแสงอาทิตย์ สืบเนื่องจากทางกลุ่มได้ซื้ออุปกรณ์พลังงานแสงอาทิตย์ แต่ไม่สามารถประกอบติดตั้งได้ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงประสานงานสำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยนายณัชชนน์ วงศ์หาญ นักวิชาการพลังงานชำนาญการ  ได้ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด เพื่อให้ความรู้ในการประกอบติดตั้งอุปกรณ์พลังงานแสงอาทิตย์ โดยมีผู้เข้ารับความรู้ จำนวน 33 คน รวมถึงการแนะนำบทบาทหน้าที่ภารกิจของสภาเกษตรกรจังหวัดให้แก่กลุ่มเกษตรกรในครั้งนี้ด้วย

ทิ้งคำตอบไว้