ประชุมเชิงปฏิบัติการงานให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน

0
384

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม  2562 นายสุกิต อินรงค์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นางสาวภาลิณี บุญเลื่อง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง ระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน ณ โรงแรมเดอะพีค บูติก อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

โดยในวันนี้ นางสาวภาลิณี บุญเลื่อง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ พร้อมด้วย นางสาวสุภารัตน์ ใจเย็น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และนางสาวนิศาสินี จันทร์ปาล นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง ระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน  โดยในการประชุมครั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุม ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเรียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือเกษตรกร และผู้ยากจน  พร้อมทั้งร่วมกันแก้ไขปัญหาอุปสรรค ในการปฏิบัติงาน ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนให้ลดน้อยลง

ในการประชุมครั้งนี้ นายขจรเกียรติ รักพาณิชมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการสัมมนา  มอบนโยบายและหลักเกณฑ์ ในการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน  และนายสุริยัน์ บุญญานุกูล เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นผู้กล่าวรายงาน และวัตถุประสงค์ของการสัมมนาต่อรองผู้ว่าราชการจังหวัด โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  และสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช ในฐานะอนุกรรมการกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน จำนวน 23 อำเภอ ได้เข้าร่วมประชุม เพื่อทำความเข้าใจในการช่วยเหลือเกษตรกรและแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนให้ลดน้อยลงด้วย

ทิ้งคำตอบไว้