อบรมหลักสูตร “เครือข่ายเกษตรกรอาสาพัฒนาประชารัฐ รุ่นที่ 3 ” (ภาคใต้)

0
966

 

img_3485    img_3482

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา รมว.กระทรวงยุติธรรม ในฐานะ ผอ.ศอ.ปส. เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร “เครือข่ายเกษตรกรอาสาพัฒนาประชารัฐ รุ่นที่ 3 ” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่
16—18 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

img_3483   383952

โดยนายประทีป กลีบแก้ว ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช และพนักงาน เข้าร่วมการอบรม วัตถุประสงค์ เพื่อ ให้เครือข่ายเกษตรกร มีความรู้ความเข้าใจในโทษและพิษภัยของยาเสพติด มีแนวทางการป้องกันภัย และแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน ชุมชน เครือข่ายเกษตรกรรับทราบช่องทางการประสานและสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จัดโดย สำนักงานป้องกันและปราบปรมยาเสพติด ภาค 8 และ ภาค 9 วิทยากร จาก กระทรวงยุติธรรม กรมบังคับคดี สภาเกษตรกรแห่งชาติ สำนักงาน ป.ป.ส.

img_3480

ทิ้งคำตอบไว้