“สัมมนากัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์”

0
613

 

วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 นายสุกิต อินรงค์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกร จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย นายเศวต อักษรเงิน หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร นายเกรียงศักดิ์ แสงวิรุณทร   นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่สัมมนากัญชาทางการแพทย์ ณ อาคารศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านกลาง พื้นที่หมู่ที่  6  ตำบลกำแพงเซา อำเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

ในวันนี้ นายประทีป กลีบแก้ว ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ร่วมเดินทางมาพบปะพูดคุย สร้างความเข้าใจกับเกษตรกรในพื้นที่ เกี่ยวกับประโยชน์ของกัญชาในทางการแพทย์ เนื่องจากในภาวะปัจจุบัน สภาพแวดล้อม และการใช้ชีวิตประจำวันของเกษตรกร มีความเสี่ยงต่อการเจ็บไข้ได้ป่วยกันมาก   หลังจากนั้น นายวิชิต นันทวรวัน ผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรสภาเกษตรกรแห่งชาติ  ได้เดินทางมาให้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของกัญชา ซึ่งในการสัมมนาวันนี้ มีเกษตรกรให้ความสนใจ ที่จะใช้กัญชาในการรักษาโรค โดยได้ให้ความรู้เรื่องการใช้ และการรักษา รวมถึงการแจ้งครอบครองกัญชากับ อย.  ก่อนวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 นี้ด้วย……

ทิ้งคำตอบไว้