“หารือโครงการขับเคลื่อนการพัฒนากัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช”

0
583

 

วันที่ 30  เมษายน 2562 สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดประชุมหารือโครงการขับเคลื่อนการพัฒนากัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์จังหวัดนครศรีธรรมราช

        เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562  นายประทีป กลีบแก้ว ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการประชุม หารือโครงการขับเคลื่อนการพัฒนากัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยในวันนี้ มีสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด เข้าร่วมหารือโดยพร้อมกัน  และในวันนี้ มีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช  เข้าร่วมชี้แจงการนิรโทษกรรม  สำหรับผู้ที่มีกัญชาในครอบครอง เพื่อการรักษาโรค ซึ่งได้รับคำชี้แจง และคำแนะนำถึงกระบวนการและขั้นตอนในการกรอบแบบฟอร์ม บันทึกแจ้งมีไว้ในครอบครองยาเสพติดให้โทษ ประเภท 5 เฉพาะกัญชา เพื่อรักษาโรคเฉพาะตัวของผู้ป่วย ตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติ    ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 และนายสุกิต อินรงค์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ชี้แจงเกี่ยวกับเอกสาร หนังสือแสดงข้อมูลผู้ป่วยที่ใช้กัญชาในการป้องกันรักษาโรค เพื่อนำมาประกอบในการยื่นข้อใช้กัญชาในทางการแพทย์ด้วย  โดยในวันนี้ได้รับความสนใจจากแพทย์แผนไทย เข้าร่วมหารือและให้ข้อคิดเห็นเป็นจำนวนมาก…….

ทิ้งคำตอบไว้