“ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องจากผลิตผลทางการเกษตร จังหวัดนครศรีธรรมราช”

0
336

 

วันนี้ (7 พฤษภาคม 2562) นายสุกิต อินรงค์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลผลติทางการเกษตร ระดับจังหวัดครั้งที่ 2/2562

        วันนี้  นายสุกิต อินรงค์  หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช   พร้อมนายเกรียงศักดิ์ แสงวิรุณทร นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ เพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลทางการเกษตร ระดับจังหวัดครั้งที่ 2/2562  เวลา 10.30 น.  ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช (หลังเก่า) ชั้น 2  โดยมีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการประชุม เรื่องเพื่อทราบคือ โครงการรับซื้อเนื้อมะพร้าวแห้ง ปี 2562  มาตรการปรับสมดุลน้ำมันปาล์ม  สถานการณ์ด้านการผลิตผลไม้จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2562  และพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาผลไม้จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยการเตรียมการรองรับสถานการณ์ผลไม้จังหวัดนครศรีธรรมราช  ปี 2562 ด้วย

ทิ้งคำตอบไว้