ติดตามการแปรรูปสินค้ามะพร้าว

0
359

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 นายสุกิต อินรงค์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบนายวีรพันธ์ แจ้งใจ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ติดตามการแปรรูปมะพร้าว ณ ตำบลไสหร้า อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

โดยในวันนี้ นายวีระพันธ์ แจ้งใจ ได้ติดตามการแปรรูปมะพร้าวเพื่อเป็นสินค้า ณ ตำบลไสหร้า อำเภอฉวาง โดยมีการ แปรรูปมะพร้าว เป็นผลิตภัณฑ์สบู่น้ำมัน และยาหม่อง   เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกร ผู้ปลูกมะพร้าว และเพิ่มมูลค่าสินค้า ให้แก่เกษตรกร นอกจากใช้เพื่อการบริโภคแล้ว ก็ยังสมารถนำมาแปรรูปเป็นสินค้า เครื่องใช้ในการอุปโภค ชนิดต่างๆ  อย่าง สบู่น้ำมัน ยาหม่อง  ได้อีกทางหนึ่งด้วย

ข่าวประชาสัมพันธ์เดือนเมษายน 2562

ทิ้งคำตอบไว้