ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดนครฯจังหวัดต้นแบบพัฒนากัญชาทางการแพทย์

0
285

วันนี้ (วันที่ 9 เมายน 2562) สำนักงานภสาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช  ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราชครั้งที่ 2/2562 โดยมีเรื่องเสนอใหม่ คือการพัฒนากัญชาทางการแพทย์

วันที่ 9 เมษายน 2562 สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ดำเนินการจัดประชุมสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 2/2562 มีนายประทีป กลีบแก้ว ประธานสภาเกษตรกรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้มีสมาชิกสภาเกษตรกรเข้าประชุม และเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเข้าร่วมด้วย โดยมีนายสุกิต อินรงค์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช ทำหน้าที่เลขา และรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานสภาที่ผ่านมา

นายวิชิต นันทวรวัน  ผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตร  ได้นำเสนอเกี่ยวกับโครงการจังหวัดต้นแบบพัฒนากัญชาทางการแพทย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำร่องพัฒนาระบบและกระบวนการในการพัฒนาการใช้ประโยชน์จากกัญชาในการดูแลรักษาโรค ส่งเสริมเกษตรกรเพาะปลูกกัญชา เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ในขอบเขตจังหวัดภายใต้กรอบกฎหมาย โดยกำหนดจัดสัมมนา ในจังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 25 เมษายน 2562

นอกจากนี้ได้มีการติดตามความก้าวหน้ากิจกรรม/โครงการ การจัดทำแผนเวทีประชาคม  การลงสำรวจพื้นที่ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง และโครงการ การพัฒนาศักยภาพเกษตรกร สู่การแปรรูปมะพร้าว เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

 

ทิ้งคำตอบไว้