เข้าร่วมประชุมประจำเดือนกับวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ PGS ต.ทุ่งโพธฺ์

0
471

เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 20มีนาคม 2562 นายสุกิต อินรงค์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช  มอบหมายให้นายเกรียงศักดิ์ แสงวิรุณทร นักวิชาการเกษตร เข้าร่วมประชุมประจำเดือนกับวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ PGS ต.ทุ่งโพธฺ์ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ในการนี้มีเจ้าหน้าที่จาก สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดและ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอจุฬาภรณ์ เข้าร่วมด้วยติดตามด้วย  ทั้งนี้เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่ม ในการดำเนินงาน โโยมีนายอภิชาติ ทองทะไว ประธานกลุ่มให้การต้อนรับ และบรรยายสรุปให้กับเจ้าหนที่ได้รับทราบ ความก้าวหน้าของกลุ่มด้วย

ทิ้งคำตอบไว้