“การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรสู่การแปรรูปสินค้ามะพร้าวเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม”อ.ขนอม

0
179

วันนี้ 13 มีนาคม 2562  นายสุกิต อินรงค์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบนายวีระพันธ์ แจ้งใจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ร่วมจัดอบรม “การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรสู่การแปรรูปสินค้ามะพร้าวเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม” ณ กลุ่มเกษตรพัฒนาและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร หมู่ที่ 7 ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้เข้ารับการอบรมฯ จำนวน 40 ราย โดยเป็นความร่วมมือระหว่างสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาราคาสินค้ามะพร้าวตกต่ำ สู่การแปรรูปเพิ่มมูลค่าผลผลิตสินค้ามะพร้าว โดยในวันนี้เป็นการแปรรูปเป็น
1.ทบทวนการทำน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น
2.สบู่น้ำมัน
3.สบู่กลีเซอรีน จากนมแพะ
และในครั้งต่อไปเป็นการทำบรรจุภัณฑ์ของชุมชน ต่อไป

ทิ้งคำตอบไว้