“การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรสู่การแปรรูปสินค้ามะพร้าวเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม”

0
82

เมื่อวานนี้ (วันที่  12 มีนาคม 2562) นายสุกิต อินรงค์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบนายวีระพันธ์ แจ้งใจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ร่วมจัดอบรม “การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรสู่การแปรรูปสินค้ามะพร้าวเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม” ณ ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งสง อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้เข้ารับการอบรมฯ จำนวน 33 ราย โดยเป็นความร่วมมือระหว่างสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาราคาสินค้ามะพร้าวตกต่ำ สู่การแปรรูปเพิ่มมูลค่าผลผลิตสินค้ามะพร้าว โดยในวันนี้เป็นการแปรรูปเป็น
1.น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น
2.สบู่น้ำมัน
และในครั้งต่อไปเป็นการทำบรรจุภัณฑ์ของชุมชน ต่อไป

ทิ้งคำตอบไว้