จัดทำเวทีประชาคมรับฟังความคิดเห็นการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล

0
73

วันนี้ (8 มีนาคม2562) นายสุกิต อินรงค์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมาย นายเศวต อักษรเงิน พร้อมด้วยนายวีรพันธ์ แจ้งใจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร จัดทำเวทีประชาคมรับฟังความคิดเห็นการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล ตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งส่ง ณ สหกรณ์การเกษตรเขาขาว ต เขาขาว อ ทุ่งส่ง โดย นายเจษฏา สมาธิ ที่ปรึกษาสภาเกษตรกรเข้าเป็นวืทยากรจัดกระบวนการในเวทีครั้งนี้ โดยมีเกษตรกรกรเป้าหมายให้ความสนใจ เข้ากิจกรรมในครั้งนี้

ทิ้งคำตอบไว้