“การพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 5 ตำบลไสหร้า อำเภอฉวาง “

0
97

เมื่อ วันที่7 มีนาคม 2562  นายสุกิต อินรงค์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบนายวีระพันธ์ แจ้งใจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ร่วมจัดอบรม“การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรสู่การแปรรูปสินค้ามะพร้าวเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม”  ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 5 ตำบลไสหร้า อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้เข้ารับการอบรมฯ จำนวน 35 ราย โดยเป็นความร่วมมือระหว่างสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาราคาสินค้ามะพร้าวตกต่ำ สู่การแปรรูปเพิ่มมูลค่าผลผลิตสินค้ามะพร้าว โดยในวันนี้เป็นการแปรรูปเป็น                                                  1.น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น
2.น้ำมันเขียว
และในครั้งต่อไปเป็นการทำบรรจุภัณฑ์ของชุมชน ต่อไป

ทิ้งคำตอบไว้