“การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรสู่การแปรรูปสินค้ามะพร้าวเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม”

0
82

วันที่  5 มีนาคม 2562  นายสุกิต อินรงค์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบนายวีระพันธ์ แจ้งใจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ร่วมจัดอบรม “การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรสู่การแปรรูปสินค้ามะพร้าวเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม” ณ ศูนย์ หมู่ที่ 10 ตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้เข้ารับการอบรมฯ จำนวน 16 ราย ในการอบรมครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง สภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ปรรูปเพิ่มมูลค่าผลผลิตสินค้ามะพร้าว โดยในวันนี้เป็นการแปรรูปเป็น
1.สบู่เหลวพลู
2.เซรั่มพลู
3.สบู่น้ำมัน
4.และสบู่กลีเซอรีน
และในครั้งต่อไปเป็นการทำบรรจุภัณฑ์ของชุมชน ต่อไป

 

ทิ้งคำตอบไว้