ข่าวประชาสัมพันธ์

0
48

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562  นายสุกิต อินรงค์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบนายวีระพันธ์ แจ้งใจ ร่วมกับ นายกิตติพล หนูดำ นายช่างเทคนิค สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 ตรัง ลงสำรวจพื้นที่ที่ขอรับการสนับสนุนการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามข้อมูลแบบคำร้อง จำนวน 78 ชุด ที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีฯ ได้รวบรวมและจัดส่งให้สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 ตรัง เมื่อปีงบประมาณ 2561 โดยเป้าหมายที่จะดำเนินการสำรวจประกอบด้วย
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
1. อำเภอชะอวด จำนวน 1 จุด
2. อำเภอร่อนพิบูลย์ จำนวน 1 จุด
3. อำเภอพระพรหม จำนวน 2 จุด
4. อำเภอพรหมคีรี จำนวน 2 จุด
5. อำเภอนบพิตำ จำนวน 14 จุด
วันที่ 1 มีนาคม 2562
1. อำเภอฉวาง จำนวน 9 จุด
2. อำเภอพิปูน จำนวน 3 จุด
3. อำเภอช้างกลาง จำนวน 4 จุด
4. อำเภอนาบอน จำนวน 3 จุด
5. อำเภอทุ่งสง จำนวน 3 จุด

ทิ้งคำตอบไว้