สำรวจพื้นที่ที่ขอรับการสนับสนุนการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร

0
171

เมื่อวันที่  27 กุมภาพันธ์ 2562 นายสุกิต อินรงค์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ นายกิตติพล หนูดำ นายช่างเทคนิค สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 ตรัง ลงสำรวจพื้นที่ที่ขอรับการสนับสนุนการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามข้อมูลแบบคำร้อง จำนวน 78 ชุด ที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รวบรวมและจัดส่งให้สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 ตรัง เมื่อปีงบประมาณ 2561 โดยในวันนี้ลงสำรวจพื้นที่อำเภอจุฬาภรณ์ อำเภอชะอวด และอำเภอร่อนพิบูลย์ รวมทั้งสิ้น จำนวน 18 จุด

ทิ้งคำตอบไว้