“การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรสู่การแปรรูปสินค้ามะพร้าวเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม”

0
347

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562  นายสุกิต อินรงค์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบนายวีระพันธ์ แจ้งใจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ร่วมจัดอบรม “การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรสู่การแปรรูปสินค้ามะพร้าวเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม” ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 8 ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้เข้ารับการอบรมฯ จำนวน 32 ราย โดยเป็นความร่วมมือระหว่างสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาราคาสินค้ามะพร้าวตกต่ำ สู่การแปรรูปเพิ่มมูลค่าผลผลิตสินค้ามะพร้าว เป็นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น และในครั้งต่อไปจะเป็นการนำน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นมาแปรรูปเป็นสบู่ และน้ำมันเหลือง รวมถึงการทำบรรจุภัณฑ์ของชุมชน ต่อไป

ทิ้งคำตอบไว้