ขับเคลื่อนเครือข่ายที่ดิน จังหวัดนครศรีธรรมราช

0
386

เมื่อวานนี้ (17 ธ.ค.61) นายสุกิต อินรงค์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมการประชุมการขับเคลื่อนเครือข่ายที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สืบเนื่องจากมติเห็นชอบให้ดำเนินการโฉนดชุมชนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดให้มีโฉนดชุมชน พ.ศ.2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฯ โดยให้ชุมชนดำเนินการปรับปรุงข้อมูลให้มีความถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน และจัดส่งให้สำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมนี้ได้มีการจัดเสวนา “ที่ดินคือชีวิต โฉนดชุมชนคือทางออก” โดยอาจารย์วิชิต นันทวรนัน ผู้เชี่ยวชาญนโยบายด้านการเกษตร สภาเกษตรกรแห่งชาติ ร่วมเสวนาในครั้งนี้ด้วย

ทิ้งคำตอบไว้