การจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล

0
130

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดทำเวทีประชาคม จัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองปากพูน   ตำบลปากพูน. อำเภอเมือง   จ. นครศรีธรรมราช ในวันที่ 12 ธันวาคม 2561

วันนี้ (12 ธันวาคม 2561) เวลา 08.30 น. นายเศวต อักษรเงิน หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร ลงพื้นที่ จัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรระดับตำบล พร้อมนางสาวสุภารัตน์ ใจเย็น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ณ ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อรับฟังความคิดเห็นของเกษตรกรในพื้นที่  โดยในครั้งนี้ นายสมนึก  อ่อนเกตุพล  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช   เขตอำเภอเมือง ได้เข้าร่วมพูดคุย และรับฟังความคิดเห็น ความต้องการด้านการเกษตร และรับรู้ปัญหาของเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อนำไปช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกรต่อไป

ทิ้งคำตอบไว้