ประชุมร่างยุทธศาสตร์อาหารจังหวัดนครศรีธรรมราช

0
131

วันที่ 11 ธันวาคม 2561  นายวีระพันธ์ แจ้งใจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ได้รับมอบหมายจากนายสุกิต อินรงค์ เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์อาหาร ณ โรงแรมเมืองลิกอร์

โดยในการประชุมวันนี้ (1 1ธ.ค .61 เวลา09.00 น.) นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหัดนครศรีธรรมราช ได้มอบหมายให้นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์ระบบอาหารจังหวัดนครศรีธรรมราช  ณ ห้องประชุมทิพย์มณฑา โรงแรมเมืองลิกอร์ อ.เมือง นศ. จ.นครศรีธรรมราช  โดย มีหน่วยงานต่างๆ ให้ความสนใจ และเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น ในครั้งนี้ด้วย  ซึ่งการประชุมครั้งนี้ จัดโดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจร.ส.มอ.)  โดยได้ดำเนินการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ระบบอาหารจังหวัดนครศรีธรรมราช  3 ด้าน คือ  ความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัย และโภชนาการสมวัย โดยบูรณาการ การทำงานร่วมกัน ประชุมคณะทำงานและทบทวนร่างยุทธศาสตร์ระบบอาหาร นำไปสู่การแก้ไข และเพิ่มเติมข้อมูลร่างยุทธศาสตร์ ให้มีความสมบูรณ์ และมีแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทิ้งคำตอบไว้