ตรวจสต๊อกปาล์มน้ำมัน เดือน พฤศจิกายน 2561

0
106

นายประทีป รักเอียด สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช เขตอำเภอชะอวด  ร่วมตรวจสต๊อกปาล์มน้ำมัน น้ำมันปาล์มทั้งระบบ

เมื่อวันที่29  พฤศจิกายน 2561 นายประทีป รักเอียด ได้รับมอบหมาย จากประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมเดินทางตรวจสต๊อก นำ้มันปาล์มคงเหลือทั้งระบบ ระดับจังหวัด เพื่อทำหน้าที่ตรวจสต็อกปาล์มน้ำมันเป็นรายโรงงานทุกเดือน โดยเดินทางตรวจร่วมกับ พาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช  ฝ่ายปกครอง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช ทหาร และหน่วยงานในจังหวัดนครศรีธรรมราช

ทิ้งคำตอบไว้