โครงการลดต้นทุนพลังงานในการจัดหาน้ำเพื่อการเกษตร

0
763

วันที่  27 พฤศจิกายน 2561  นายสุกิต อินรงค์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ อบต.ท่าท่าพญา อ.ปากพนัง พร้อมด้วยนายวีระพันธ์ แจ้งใจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และ นายวิเชียร เขียนด้วง  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช เขต อ.ปากพนัง   เพื่อเตรียมการโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ร่วมกับพลังงานจังหวัด

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561  นายสุกิต อินรงค์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่เพื่อประสานกับพลังงานจังหวัดในการดำเนินโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมด้วยนายวีระพันธ์ แจ้งใจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และนายวิเชียร เขียนด้วง สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช เขตอ.ปากพนัง และคณะกรรมการของหมู้บ้าน  ตำบล เข้าร่วมปรึกษาพูดคุยเกี่ยวกับโครงการนี้   โดยได้คัดเลือกชุมชนที่มีความพร้อมเข้าร่วมโครงการส่งเสริมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 2.5 กิโลวัตต์  สำหรับกลุ่มเกษตรกรที่มีการรวมกลุ่มกันทำการเกษตร โดยเลือกกลุ่มนาแปลงใหญ่ ตำบลท่าพญา  อำเภอปากพนัง เป็นพื้นที่ดำเนินการ  และในวันนี้ ได้มีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมชี้แจงรายละเอียดเพื่อดำเนินโครงการในครั้งนี้ และจะประสานงานเพื่อดำเนินโครงการ ต่อไป ซึ่งคาดว่าโครงการจะดำเนินการแล้วเสร็จได้ประมาณต้นปี 2562

 

 

 

ทิ้งคำตอบไว้