เวทีประชาคม จัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล ณ ต.สวนหลวง

0
994

วันนี้ 26 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00น. นายเศวต อักษรเงิน หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร พร้อมด้วย  นายเจษฎา สมาธิ ที่ปรึกษาด้านแผน สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช  นางสาวสุภารัตน์ ใจเย็น      นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และนายทศพล คงเมือง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  เดินทางลงพื้นที่ ต.สวนหลวง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช เพื่อจัดทำแผนเวทีประชามคม แผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับ  ตำบล ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3  โดยในวันนี้ มีเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมการจัดทำเวทีในครั้งนี้ โดยพร้อมกัน

ทิ้งคำตอบไว้