โครงการจัดทำแผนประชุม “แผนการพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล”

0
173

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวังหวัดนครศรีธรรมราช จัดประชุมแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล ณ ห้องประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลท้ายสำเภา อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ 21 พศจิกายน 2661  นายเศวต อักษรเงิน หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์  ได้ลงพื้นที่ประชุม แผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล  พร้อมด้วยนายเจษฎา สมาธิ ที่ปรึกษาสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช นายวีระพันธ์ แจ้งใจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และนายทศพล คงเมือง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล โดยนายเจษฎา สมาธิ  ที่ปรึกษาสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช  ทำหน้่าที่วิทยากรบรรยาย ในการจัำทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล เพื่อเป็นการพัฒนาและแก้ไขปัญหาการเกษตรในพื้นที่ และค้นหาแนวทางพัฒนาแก้ไขปัยหาความต้องการของเกษตรกร ด้วยตัวเกษตรกรเอง โดยเน้นการสร้างกลุ่มพัฒนาอาชีพให้เกษตรกร เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร ต่อไป

ทิ้งคำตอบไว้