สภาเกษตรกร นครศรีฯ ลงพื้นที่ประชุมจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรม 

0
1379

เมื่อวันที่ 7 มี.ค.61 ณ ห้องประชุมอบต.บ้านชะอวด ตำบลบ้านชะอวด อำเภอจุฬาภรณ์ นายเศวต อักษรเงิน หัวหน้าส่วนขับเคลื่อนฯ พร้อมด้วยนายวีระพันธ์ แจ้งใจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และนายทศพล คงเมือง พนักงาน สกจ.นครศรีฯ และน้องนศ.สาขาพัฒนาชุมชน มรภ.นครศรีฯ ลงพื้นที่ประชุมจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรม (กิจกรรมจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล)

โดยมี นายเจษฎา สมาธิ ที่ปรีกษาสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นวิทยากรพิเศษกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล และนายอภิชาต ทองทะไว สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด เขตอำเภอจุฬาภรณ์ เป็นประธานการประชุม

ในการนี้ ขอขอบคุณท่านนายก อบต.บ้านชะอวด ที่อนุเคราะห์สถานที่จัดประชุม ขอขอบคุณกลุ่มเกษตรกรเครือข่ายคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับตำบลที่เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง///

 

ทิ้งคำตอบไว้