รายแรก!!!! เกษตรกร เป็นหนี้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ประกาศบังคับคดีขายทอดตลาด แต่ อชก.จังหวัด พิจารณาอนุมัติเงินช่วยเหลือปลดเปลื้องหนี้สินแล้ววันนี้

0
1579

รายแรก!!!! เกษตรกร เป็นหนี้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ประกาศบังคับคดีขายทอดตลาด แต่ อชก.จังหวัด พิจารณาอนุมัติเงินช่วยเหลือปลดเปลื้องหนี้สินแล้ววันนี้

_____________________________

DSC00009

วันนี้ (6ก.ค.60) เวลา 10.00น. นายแปลก  รัตนพันธุ์ เกษตรกรซึ่งเคยแจ้งขอรับความช่วยเหลือด้านหนี้สินกับสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช  และเป็นรายแรกที่เจ้าหนี้เป็นสถาบันการเงิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์

นางศศิธร ทองสีนวล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เปิดเผยว่า นายแปลก  รัตนพันธุ์  ขอรับความช่วยเหลือด้านหนี้สินกับจังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยกู้เงินจาก ธนาคารอาคารสงเคราะห์  โดยใช้หลักทรัพย์ตั้ง 1 แปลง  เนื้อที่ประมาณ 2 ไร่ เศษ มูลหนี้ 500,000 บาท รวมดอกเบี้ย  ณ  ตอนนั้นประมาณ 550,000 บาท  แต่เนื่องด้วยราคาสินค้าเกษตรไม่ค่อยดีทำให้เป็นภาระหนัก  และเครือข่ายสภาเกษตรกรในพื้นที่ประชาสัมพันธ์การช่วยเหลือเกษตรกรที่เดือดร้อนด้านหนี้สินและต้องการไถ่ถอนที่ดินคืนเพื่อสงวนรักษาที่ดินไม่ให้หลุดเป็นของนายทุนหรือสถาบันการเงิน
DSC00013นายแปลก กล่าวว่าได้รับแจ้งจาก อชก.จังหวัดว่า อชก.พิจารณาอนุมัติวงเงินกู้แล้ว โดยนางอรัญญา อินรงค์  หัวหน้ากลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและโครงการพิเศษ รักษาราชการแทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช  ได้นัดหมายมารับหนังสือในวันนี้เพื่อนำไปติดต่อธนาคารอาคารสงเคราะห์ จำนวนวงเงินอนุมัติ 500,000 บาท ส่วนค่าดอกเบี้ยอีก 50,000บาท นั้นนางศศิธร ได้นำหนังสือแจ้งอนุมัติเงินกู้ อชก. เข้าเจรจากับเจ้าหน้าที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์  เพื่อเสนอให้กรรมการพิจารณาช่วยเหลือโดยไม่คิดดอกเบี้ยคงค้างซึ่งก่อนหน้านี้ธนาคารเคยรับปากว่าจะช่วยเหลือ เจ้าหน้าที่แจ้งว่าจะเร่งนำเข้าที่ประชุมกรรมการธนาคารพิจารณาช่วยเหลือต่อไป

*****************

ทิ้งคำตอบไว้