จดหมายเหตุรายเดือน เมษายน 2019

Latest article

ติดตามเอกสารผู้ต้องการไฟฟ้า ในเขต ตำบลทางพูน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

         วันนี้ (18 กรกฎาคม 2562) นายสุกิต อินรงค์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ติดตามเอกสารผู้ต้องการไฟฟ้า ในเขต ตำบลทางพูน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช      วันนี้ นายสุกิต อินรงค์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนายเกรียงศักดิ์ แสงวิรุณทร นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เดินทางลงพื้นที่ ตำบลทางพูน...

“ประชุมติดตามผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการแบบบูรณาการ”

  วันนี้ 11 กรกฎาคม  2562 นายสุกิต อินรงค์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช . พร้อมนายวีระพันธ์ แจ้งใจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าประชุม เพื่อติดตามผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการแบบบูรณาการ ณ ห้องประชุม ศรีปราชญ์ (ชั้น 3) ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช     ในวันนี้ นายสุกิต อินรงร์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เข้าร่วมประชุม...

ร่วมลงพื้นและสนับสนุนทีมงานดับไฟป่า

  เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 นายสุกิต อินรงค์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช . มอบหมายให้นายเศวต อักษรเงิน หหัวหน้าส่วนส่วนยุทธศาสตร์การเกษตรและนายเกรียงศักดิ์ แสงวิรุณทร นักวิชาการเกษตร พร้อมกับนายธวัตร์ สมัย สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมมอบอาหารและน้ำดื่มจากการบริจาคแก่อาสาสมัครดับเพลิงและเจ้าหน้าที่ดับเพลิง จากการประสานของนายยุทธศักดิ์ ถนนแก้ว ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้านของตำบลการะเกด กรณีไฟไหม้ป่าพรุควนเคร็งแล้วลุกลามไปยังหลายอำเภอในเขตลุ่มน้ำ  กรณีที่เกิดเหตุไฟ่าไหม้ป่าพรุควนเคร็ง จากการประสานของสมาชิกสภาเกษตรกรระดับหมู่บ้าน สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช...