จดหมายเหตุประจำวัน มกราคม 10, 2019

Latest article

นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้กำลังใจผู้ประสบภัย ปาบึก

วันที่ 7 มกราคม 2562 เวลา 08.30 น.   นายประทีป กลีบแก้ว ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมนายสุกิต อินรงค์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช และจ.ส.อ.สมหวัง นาคฤทธิ์  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช เขตอำเภอช้างกลาง ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และนายกฤษฎา บุญราช  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันนี้ เวลา...

ขับเคลื่อนเครือข่ายที่ดิน จังหวัดนครศรีธรรมราช

เมื่อวานนี้ (17 ธ.ค.61) นายสุกิต อินรงค์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมการประชุมการขับเคลื่อนเครือข่ายที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สืบเนื่องจากมติเห็นชอบให้ดำเนินการโฉนดชุมชนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดให้มีโฉนดชุมชน พ.ศ.2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฯ โดยให้ชุมชนดำเนินการปรับปรุงข้อมูลให้มีความถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน และจัดส่งให้สำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมนี้ได้มีการจัดเสวนา “ที่ดินคือชีวิต โฉนดชุมชนคือทางออก” โดยอาจารย์วิชิต นันทวรนัน ผู้เชี่ยวชาญนโยบายด้านการเกษตร สภาเกษตรกรแห่งชาติ ร่วมเสวนาในครั้งนี้ด้วย ...