ชี้แจงข้อมูลขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพน้ำผึ้งตามมาตรฐาน มผช. และมาตรฐานสาธารณสุข

วันที่ 15 มกราคม 2563 นายสุกิต อินรงค์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย      นายประยุทธ ขาวขำ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช เขตอำเภอท่าศาลา นายวีระพันธ์ แจ้งใจ            นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และนักศึกษาฝึกงาน ลงพื้นที่กลุ่มผึ้งโพรงแปลงใหญ่ตำบลสระแก้ว ...

ร่วมประชุมขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาที่ดิน

วันนี้13 มกราคม 2563  นายสุกิต อินรงค์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนายวีระพันธ์ แจ้งใจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ร่วมประชุมขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาที่ดิน พื้นที่สาธารณประโยชน์และทุ่งสงวนเลี้ยงสัตว์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับเครือข่ายที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสาระสำคัญของวันนี้ คือ การชี้แจงแนวทางการปฏิบัติในการนำที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่พลเมืองใช้ร่วมกันมาดำเนินการปฏิรูปที่ดิน (สปก.) ให้กับผู้แทนท้องถิ่น ท้องที่ เครือข่ายที่ดิน และผู้เดือดร้อนในที่ดินทำกินจังหวัดนครศรีธรรมราช ...

ประชุมกิจการสภาเกษตรกรครั้งที่ 1/2563

  นายประทีป กลีบแก้ว เป็นประธานในการประชุมคณะกิจการสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563      เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 นายประทีป กลีบแก้ว ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช และเป็นประธานคณะทำงานกิจการสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ประชุมคณะทำงานกิจการสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีคณะทำงานเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง นายสุกิต อินรงค์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้กล่าวชี้แจงผลการขับเคลื่อนที่ดินของรัฐร่วมกับเครือข่ายที่ดินจังหวัดนคร เมื่อวันที่...

การประชุมเพื่อขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระบบกระจายน้ำบาดาลเพื่อเกษตรแปลงใหญ่ตำบลไสหมาก

  เมื่อวานนี้ (9 ม.ค.63) นายประทีป กลีบแก้ว ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมเพื่อขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระบบกระจายน้ำบาดาลเพื่อเกษตรแปลงใหญ่ตำบลไสหมาก สภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับการประสานจากสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 ตรัง เพื่อหากลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบกระจายน้ำบาดาลเพื่อเกษตรแปลงใหญ่ โดยสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ส่งพื้นที่นาแปลงใหญ่ตำบลไสหมากเป็นพื้นที่เป้าหมาย ประกอบกับในหลักเกณฑ์จะต้องใช้พื้นที่ก่อสร้าง และพื้นที่สำหรับขุดเจาะบ่อบาดาล ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระบบกระจายน้ำบาดาลเพื่อเกษตรแปลงใหญ่ตำบล เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวัตถุประสงค์ของโครงการฯ สภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงได้จัดประชุมเพื่อพิจารณาพื้นที่ที่จะตั้งโครงการฯ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย...

แนวทางพื้นที่ตั้งโครงการพัฒนาระบบบริหารกระจาย น้ำบาดาลพื้นที่แปลงใหญ่

  วันนี้ (6 มกราคม 2563) นายสุกิต อินรงค์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้นายวีระพันธ์ แจ้งใจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ พร้อมด้วยนักศึกษาฝึกงาน  ลงพื้นที่ ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ เพื่อเก็บข้อมูลพื้นที่ตั้งโครงการพัฒนาระบบบริหารกระจายน้ำบาดาลพื้นที่แปลงใหญ่ ประกอบการประชุม เพื่อร่วมหาแนวทางพื้นที่ตั้งโครงการพัฒนาระบบบริหารกระจายน้ำบาดาลพื้นที่แปลงใหญ่ ซึ่งจะประชุมหาข้อสรุปในวันที่ 9 มกราคม 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่...

ตรวจสต็อกปาล์มน้ำมันทั้งระบบ

วันที่ 26 ธันวาคม 2562 นายประทีป กลีบแก้ว ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช  มอบหมายนายประทีป รักเอียด สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอชะอวด ตรวจสต็อกปาล์มน้ำมันทั้งระบบ ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช​ และคณะทำงานตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์มทั้งระบบ ระดับจังหวัด จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลการตรวจสต็อกน้ำมันปาล์มประจำเดือนธันวาคม 2562 (26 ธันวาคม 2562) สต็อกคงเหลือทั้งสิ้น 5,665.83 ตัน...

งานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

วันที่ 24 ธันวาคม 2562 สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมจัดแสดงนิทรรศการงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ณ สนามที่ว่าการอำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช                               ...

ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  วันนี้ 23 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายประทีป กลีบแก้ว ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช นายสุกิต อินรงค์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้การต้อนรับ  รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า) พร้อมคณะ ซึ่งได้เข้าเยี่ยมชมและรับฟังการเสนอข้อมูลจัดที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน การมอบ ส.ป.ก.จำนวน 50...

เก็บข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรและกลุ่มองค์กรเกษตรกร

 เมื่อวันที่ 17 ธค 2562 นายสุกิต อินรงค์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมาย นายเศวต อักษรเงิน นายเกรียงศักดิ์ แสงวิรุณทร ส่วนยุทธศาตร์การเกษตร ลงพื้นที่เก็บข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรและกลุ่มองค์กรเกษตรกรในพื้นที่ตำบลเขาพังไกร อำเภอหัวไทร จ.นครฯ                 ...

Latest article

  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบแนวทางการดำเนินโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง(เงินกู้ล้านละร้อย)

    นายประพัฒน์ โพธสุธน  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบแนวทางการดำเนินโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง(เงินกู้ล้านละร้อย)ณ โรงเรียนวัดเขาขุนพนม      เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2563 นายประพัฒน์ โพธสุธน  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินทางมามอบนโยบายส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง (เงินกู้ร้อยละล้าน) ณ โรงเรียนวัดเขาขุนพนม อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นจังหวัดนำร่องในพื้นที่ภาคใต้   โดยมีนายสุกิต อินรงค์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกจังหวัดนครศรีธรรมราช นายเศวต อักษรเงิน...

ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดครั้งที่ 1/2563

เมื่อวานนี้ (14 ม.ค.63) นายประทีป กลีบแก้ว ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช       ในวันนี้ นายสุกิต อินรงค์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช ทำหน้าที่เลขานุการ ในการประชุม มีการสอบถามเรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ 2562 ฉบับใหม่ รวมถึงมาตรา 64 และแนวทางการปฏิบัติตามมาตรา 64 ...

ชี้แจงข้อมูลขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพน้ำผึ้งตามมาตรฐาน มผช. และมาตรฐานสาธารณสุข

วันที่ 15 มกราคม 2563 นายสุกิต อินรงค์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย      นายประยุทธ ขาวขำ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช เขตอำเภอท่าศาลา นายวีระพันธ์ แจ้งใจ            นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และนักศึกษาฝึกงาน ลงพื้นที่กลุ่มผึ้งโพรงแปลงใหญ่ตำบลสระแก้ว ...